Trailerhusets guide till att montera släpvagnskontakt

Lär dig hur du monterar och kopplar en släpvagnskontakt

Glappande och trasig belysning kan vara ett av de vanligaste problemen på släpkärror idag, ofta slits och dras det i stickproppen på släpvagnen och den lever allt som oftast ett ganska hårt liv. Som tur är det en tämligen billig del att köpa ny och inte så farligt jobbig att byta om man bara vet hur man skall koppla ihop kablarna. I denna guide visar vi därför hur du enklast byter stickproppskontakt och kopplar in kablarna på din släpvagn!

I denna guide lär du dig mer om:

- Rekommenderat kopplingsschema
- 7-pol/13-pol
- 8:e pol för automatisk bortkoppling av dimbakljus
- Tips & Trix
- Underhåll av elsystemet
- Vanliga fel
Rekommenderat kopplingsschema
För 7-pol/13-pol kontaktdosor enligt standard. På vissa 7-pol dosor finns extra pol, nummer 8, som är avsedd att automatiskt koppla bort dimbakljuset på bilen och föra över detta på vagnen/släpet. På 13-pol dosan är detta nummer 2a.
Trailerhuset tar ej ansvar för skador som uppstår vid felaktig elinstallation! Vi rekommenderar att man vänder sig till en verkstad som har kunskap om elinstallationer om man känner sig osäker!
Dessa kopplingsscheman visar kopplingen på bilen, likt bilden nedan:
Släpvagnskontakt på bil

7-polig stickpropp/stickdosa kopplingsschema ISO 1724

Kopplingsschema 7-pol
Kopplingstabell 7-pol

13-polig stickpropp/stickdosa kopplingsschema DIN/ISO 11446

Kopplingsschema 13-pol
Kopplingstabell 13-pol
Tips & Trix
1. Applicera elkontaktfett på alla kontaktytor såsom glödlampans kontaktyta, stickkontakt, honkontakt, kontaktclipsen = kabelskor. Rengör vid behov så att gamla ärgade ytor blir rena och applicera därefter bra elkontaktfett.
2. Utsätt ej din belysning för onödig påfrestning från högtryckstvätt eller liknande. Om så skett se till att avlägsna glas och torka rent från fukt. Väl insmorda ytor minskar risken för okontakt.
3. Vårda stickkontakten så att denna ej ligger i grus och att vatten ej kan regna in i kontakten. Använd stickkontaktshållaren.
4. Ha alltid extra glödlampor, stickkontakt, elsäkringar, elkontaktfett, elmejsel samt ett kopplingsschema tillgängligt på din resa.
5. Satsa alltid på glödlampor av hög kvalitet till ditt släpfordon.
Vanliga fel
1. Kolla säkringar, om säkringen går upprepade gånger, kolla så att ej kortslutning föreligger.
2. Ta isär stickkontakten och se om sladdarna sitter ordentligt fast i stickkontakten (lossar ofta då man drar i sladden till stickkontakten).
3. Använd en liten mejsel eller kniv och spänn isär stiften i din stickkontakt. Smörj in med elkontaktfett. Byt stickkontakten vid behov.
4. Kontrollera honkontakten, rengör, smörj in och byt vid behov.
5. Vid jordfel beter sig elsystemet ofta okontrollerat och blinkar lite hur som helst, kontrollera att alla jordanslutningar har bra kontakt, byt kabelskor vid behov och smörj in med elkontaktfett.