Spärrhake

Spärrhake till handbromsspaken på bromsade släpkärror