Trailerhusets guide till justering av bromsar

Lär dig hur du justerar bromsar och monterar bromsbackar på din släpvagn

I denna guide går vi igenom hur du justerar bromsarna och monterar bromsbackar på din släpvagn, samt information om hjullager. För bästa bromsverkan byt alltid samtliga backar och fjädrar vid ett och samma tillfälle.

I denna guide lär du dig mer om:

- Justering av bromsar
- Montering av bromsbackar
- Al-Ko broms
- Knott broms
- Peitz, Hahn och BPW broms
- Ojämn bromsverkan
- Koniska hjullager
- Kompaktlager
Montering av bromsbackar
Kontrollera följande innan du börjar
Att du har rätt dimension på dina nya bromsbackar.
Att trummor inte är ovala eller repiga invändigt.
Att vajer löper lätt i sitt hölje, om inte så smörj med olja eller silikonspray.
Att navtätningar är hela.
Att hjullagren är hela, ta ur dem och rengör. Om de har missljud, synliga skador, missfärgningar eller luktar bränt så ska de bytas. Byt alltid samtliga lager samtidigt.
1. Lösgör handbromsspaken så att bromsar och expander ej ligger på.
Handbroms
2. Ta loss hjulen.
3. Släpp på vantskruven vid bromsstången som ansluter till hjulbromsens wires.
Vantskruv
4. Ta bort navkåpan och därefter saxsprinten om det finns en sådan, som håller kronmuttern i rätt läge. Skruva av kronmuttern.
5. Lossa trumman genom att vrida loss den. Om det går trögt kan man slå försiktigt med en gummiklubba på trummans kant och sedan prova att vrida igen. Använd helst en avdragare.
6. För Al-ko broms, ta loss bromsbackarna genom att trycka in tryckfjädern (bild 1) och ta loss låsblecket på sköldens baksida (bild 2) och ta bort tryckfjädern. Kroka loss båda backarna samtidigt (bild 4).

För Knott broms, ta loss bromsbackarna genom att trycka in tryckfjädern. Obs! Endast på sekundärbacken (bild 1). Kroka loss sekundärbacken först, detta för att inte riskera att skenan lossnar på primärbacken.

För Peitz, Hahn, BPW, ta loss bromsbackarna genom att trycka in låsblecket (bild 3), kroka loss båda backarna samtidigt.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Steg 6 - Bild 1
Steg 6 - Bild 2
Steg 6 - Bild 3
Steg 6 - Bild 4
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Bild 2
Bild 3
Bild 3
Bild 4
Bild 4
7. Byt eller smörj upp bromsvajer. Dåliga bromsvajrar ger kraftigt försämrade bromsegenskaper.
Bromsvajer
Vilket håll ska bromsbackarna monteras på?
Pilarna på bilderna visar färdriktingen.
Obs! Tänk på att bromssköldarna kan vara roterade på annat sätt än på bilderna.
Höger sida monteras så här:
Höger broms
Vänster sida monteras så här:
Vänster broms
Justering av bromsar
Rengör expander och justering före montering. Om justeringen behöver skruvas åt görs detta antingen på justeringen (bild 5) eller på baksidan av bromsskölden (bild 6) beroende på vilken modell man har.
Bild 5
Bild 6
Bild 5
Bild 6
Bild 5
Bild 5
Bild 6
Bild 6
1. Justera på justerbult/skruv till dess att det blir stopp. Snurra alltid trumman framåt, INTE bakåt då detta kan påverka backautomatiken, släpp sedan på justeringen så att trumman snurrar och du hör ett lätt skrapande ljud.
2. På axlar med backautomatik av typen nock (BPW/HAHN/PEITZ) så spärrar man backautomatiken med en 4 mm borr/spik.
3. Spänn nu upp bromsstång och vajrar så de är lika mycket spända, inget slack ska finnas.
4. Montera däcken.
5. Kontrollera att bromshävarmen ligger an mot dragröret i påskjutarens viloläge. Justera detta genom att skruva in den främre bromsstången.
6. Sätt ett spännband mellan vagnen och kulhandsken och dra åt till dess att det börjar bromsa. Obs! Snurra hjulet framåt för att känna. Det ska börja bromsa lätt när du dragit ihop ca ¼ av påskjutaren. Justera med hjälp av att vrida på vantskruven.
7. Dra nu åt ca ½ av påskjutaren och nu ska båda hjulen låsa. Om endast ett hjul låser så släpper du på justering på den sida som låser och testar igen. Obs! Snurra hjulet framåt för att känna.
8. Skruva fast alla lösa muttrar, glöm inte att ta bort eventuell spärr, och koppla på släpet på din bil och testa bromsfunktionen under färd, testa också att det går att backa.

Om du får problem med backautomatiken vid backning kan detta bero på att du justerat bromsbackarna för hårt under punkt 6 eller att din påskjutsdämpare börjar bli svag.

Man kan också få detta problem om man justerar bromsar med hjälp av vantskruv istället för justerskruv vid hjul.
Ojämn bromsverkan
Plocka isär din hjulbroms d.v.s. demontera bromstrumman och kontrollera slitaget på beläggningen på dina backar.
För bästa bromsverkan byt samtliga bromsbackar och fjäder. Rengör och smörj upp rörliga delar (lämpligen med kopparpasta).
Kontrollera även bromswire så att den rör sig lätt, smörj upp den med vanlig smörjolja. Vid brott och synliga skador byt bromswire.
För att behålla god bromsverkan tänk på att regelbundet plocka isär och rengöra samt smörja upp dina bromsar.
Information om hjullager
Koniska lager
Använd ett universalfett för hjullagret.
Vid montering av bromstrumman, drag åt kronmuttern så mycket att trumman knappt går att snurra för hand. Lossa därefter så att trumman rullar lätt. För hårt ansatt/åtdragen kronmutter resulterar i överhettade/brända lager.
Kontrollera gärna detta igen efter någon vecka.
Kompaktlager
Ska ej smörjas.
Kronmuttern dras åt med momentnyckel (280-300 NM)