Gaffelhuvud

Gaffelhuvud till påskjutaren på släpvagnar med bromsar