Trailerhusets guide till bromsvajrar

Lär dig hur du hittar rätt bromsvajer till din släpvagn

I denna guide vägleder vi dig till rätt bromsvajer till din släpvagn. Bromsajrar till släpvagn kommer i olika utförande beroend epå tilvlerkare och släpvagnsmodell, i denna guide går vi igenom vilken information du behöver ta reda på för att välja rätt bromsvajer till ditt släp.
Vilken Bromsvajer till min släpvagn?
Bromsvajrar finns i många olika längder och utföranden, jämför din gamla med bilderna på vår hemsida för att få fram rätt modell, mät sedan längden enligt nedan.
Mät bromsvajer
Dubbelvajer
Måtten anges i milimeter

Mått "L" avser hela vajerns längd, ände till ände.
Mått "L1" avser höljets mått

Måtten på bromsvajer med hylsa avser hylsans innerdiameter, t.ex. 23mm.

En dubbelvajers mått är angett enligt: Tex. 2920/1230 där första måttet avser totallängd och det andra höljets längd.

Bromsvajrarnas namn beskriver utförande och längd: Tex. "Bromswire Premium nippel, hylsa 23mm 770/980" =

"Nippel, Hylsa" - Bromsvajern har en Hylsa som träs över plåthalvorna i bromstrumman & en nippel som fäster i dragstycket i bromstrumma.

"Längd 1 (L1/Hölje)" - 770mm

"Länd 2 (L/Total)" - 980mm


Så kallad dubbelvajer är den vanligaste bromsvajern på moderna släpvagnar, det går en bromsvajer från varje trumma fram till ett utjämningsok som är fäst i bromsstången.

Tips!
Hittar du inte exakt din längd på vajer kan du alltid ta en vajer som är något längre, en för lång vajer har ingen funktionell betydelse då "slaglängden" på hur mycket vajern drar blir densamma men en allt för lång vajer kan vara svår att dra på ett bra sätt under släpvagnen. En för kort vajer däremot kanske inte räcker fram till utjämningsoket.

Sitter din vajer monterad är enklaste sättet att mäta den att lägga sig under kärran och tejpa ett snöre i änden på vajern och följa vajern med snöret tills du kommer till andra änden, markera på snöret och mät sedan snöret på platt mark.
Direktvajer
En direktvajer mäter du enligt: Axelmått + 700mm = Längd på vajern

Direktvajer används främst på äldre släpvagnar
Direktvajer
Bromsvajer på Släp
Bromsvajer på släp
Under din släpvagn kan det se ut såhär, se nedan för hjälp med att identifiera delarna.

1. Bromsstång
2. Utjämningsok
3. Bromsvajer
4. Bromsvajer infästning med hylsa i plåthalva


1. Bromsstången är oftast i storlek M8 eller M10 (8 eller 10mm i diameter över gängorna) och går från påskjutsbromsen fram till ett utjämningsok bak där det hakar i bromsvajrarna. Bromsstången säljs ofta i fasta längder som man enkelt kan kapa till rätt längd för sitt släp. I mitten av bromsstången brukar det sitta en s.k vantskruv, denna används för att vid behov justera bromsarna.

2. Utjämningsoket sitter på bromsstången och i den hakar du i bromsvajrarna, det finns utjämningsok med öppna och stängda ändar. Öppna ändar är till för bromsvajer med "Svamp" fattning (Likt ovan bild), Stängda ändar eller bara "hål" är för bromsvajer med mutter i ändan.
Har din gamla bromsvajer "Svamp" kan du köpa en bromsvajer med gängad stång och använda istället om du samtidigt köper ett kulmutter kit som ersätter "Svampen" -Se kulmutter kit nedan.

3. Bromsvajern går från utjämningsoket till trummanoch bör dras i en vid båge utan skarpa vinklar, här kan du använda en vajer som är längre än din original så länge den går att dra på ett bra sätt mot bromstrumman.

4. Bromsvajern på bild har "Hylsa" i änden vilket man lätt kan identifiera då den fäst/omsluter plåthalvorna som kommer ut från bromstrumman.
Bromsvajer på släp 2
1. Plåthalvor
2. Bromsvajer med Hylsa
3. Markering på Bromssköld

1. Alla bromstrummor som har s.k "Plåthalvor" använder bromsvajrar med Hylsa. Ofta sitter en av plåthalvorna fast i trumman och den andra kan demonteras när man byter vajer, innanför plåthalvorna sitter oftast ett dragstycke som nippeln på bromsvajern fästs i som sedan drar i en hävarm eller liknande i trumman och aktiverar bromsarna.

2. Bromsvajern på bild har hylsa, det förekommer olika mått på hylsorna. Måtten på bromsvajer står i produktnament te.x 18mm och avser invändigt mått på hylsan.

3. För att göra det enklare att hitta rätt bromsvajer till dit släp är det bra om du vet tillverkaren på bromsarna, detta står oftast på bromsskölden. I detta fall är tillverkaren AL-KO
Kulmutter
Kulmutter kit
Har din originalvajer sk. "Svamp" (t.v. i bild) i ena änden kan även en vajer med gängor (t.h. i bild) användas om man samtidigt köper kulmutter kittet Valeryd 4010037. Du har då mer möjligheter att justera din wire.
Bromsvajer passar till AL-KO nippel, hylsa 23mm
AL-KO nippel, hylsa 23mm
Bromsvajer passar till BPW nippel, hylsa 23mm
BPW nippel, hylsa 23mm
Bromsvajer passar till KNOTT nippel, hylsa 18mm
KNOTT nippel, hylsa 18mm