Trailerhusets guide till släpvagnsreservdelar

Lär dig hur du hittar rätt reservdelar till din släpvagn

I denna guide går vi igenom hur du hittar de olika typnummer, broms-id och identifikationsnummer som behövs för att hitta rätt reservdelar till din släpvagn.

I denna guide lär du dig mer om:

- Fabrikat på släpvagnsdelar
- Påskjutsnummer
- Originalreservdelsnummer
- Broms-id
- Typnummer
- TSV-nummer
- EG-nummer
- ETI-nummer
Fabrikat
Du hittar fabrikatet på din axel på axelkroppen oftast på en skylt, instansat på baksidan av bromsskölden eller genom att titta på navkåpan. Där kan det stå BPW, AL-KO eller KNOTT eller ett annat tillverkarnamn. Det kan också stå direkt på bromsbackarna. Fabrikat på din påskjutare finner du på påskjutaren. Antingen instansat i godset eller på en skylt som sitter fastsatt på påskjutaren. Se nedan bild för referens.

På bilden visas påskjutstypen med blå pil och fabrikatet med röd pil.
Fabrikat
Påskjutstyp
Alla påskjutare har ett typnummer som du finner samma ställe som du finner tillverkarnamn. En AL-KO kan t.ex heta 90S.
Påskjut Kober
Påskjut Knott
Påskjutsskylt BPW äldre
Påskjutsskylt BPW ny
Påskjutsskylt Kober äldre
Originalnummer
Orginalreservdelsnummer (eller OE-nummer på engelska) är ursprungstillverkarens artikelnummer, ofta tryckt eller stansat på en artikel. Ofta kan man se dessa nummer på påskjutsdämpare eller på bromstrummor.
Originalnummer
Broms-id/typnummer
Broms-id eller typnummer hittar du på påskjutaren, dragbalkarna, bromsskölden eller axeln. På nyare släpvagnar kan det även finnas två olika skyltar med broms-id nummer. Då gäller den ena skylten för påskjutsdetaljer och den andra för broms- och axeldetaljer.
Vad är ett broms-id/typnummer? Bromsid och typnummer används för att identifiera en axel och/eller en påskjutare. Ett broms-id kan vara ett typnummer, som kommer från de olika tillverkarna, eller ett godkännandenummer utfärdat av någon myndighet.

Hur ser det ut? - Typnummer och godkännandenummer kan finnas i en mängd olika förekomster och utseende, men ofta finns det i olika nummer-serier:
TSV-nummer, EG-nummer eller ETI-nummer.
På släp från 1994 och framåt är Bromsid ett EG eller EU nummer.
Innan 1994 användes VOV, TSV och T nummer. Dessa nummer ser alltid ut så här (x=en siffra):
VOVxxx
TxxxPS
TSVxxxP
Bra att veta! - Ett TSV nummer är aldrig lägre än 97. Ett T nummer är aldrig högre än 141.
Identifiera broms-id
När man identifierar bromstrummor behöver man förutom bromsid även veta axelns maxvikt eftersom flera bromstrummor kan ha samma bromsid. Vikten finns oftast angiven på axeln. Här nedan finns exempel på hur skyltarna med Bromsid/Typnr kan se ut. De gula pilarna visar var godkännandenumret finns på plåtarna. De blå visar var typnumret finns.
Hjulbroms Knott
Hjulbroms Knott
Hjulbromsskylt BPW äldre