Trailerhusets guide till båtvinschar

Lär dig mer om vinschar till släp och båtkärror

I denna guide går vi igenom hur du hittar rätt vinsch till dina ändamål och vad som är bra att veta vid köp av vinsch till din släpvagn eller båtkärra.
Trailer Vinsch

I denna guide lär du dig mer om:

- Handvinschar
- Obromsade Handvinschar
- Bromsade Handvinschar
- Elektriska vinschar
- Beräkna Vinsch Kapacitet
- Underhåll
- Montering
- Säkerhet
Handvinschar
Den vanligaste typen av vinsch som sitter på mndre släpvagnar och båtkärror är handvevade vinschar, vinscharna är utväxlade och anpassade för olika dragstyrkor och låter dig enkelt veva upp båten eller lasten på vagnen.

En handvinsch är ett prisvärt och pålitligt hjälpmedel för att underlätta lastning och lossning på din släpvagn.

Handvinschar finns oftast med antingen vajer eller rem i olika längder och med olika kapacitet för att passa alla ändamål.
Obromsade Handvinschar
Den vanligaste typen av handvinsch är den obromsade typen, att den är obromsad innebär att vid friläggning och under belastning kommer vinschen inte bromsa utrullningen av vajern eller bandet.

På Obromsade vinschar skall det däremot alltid finnas en manuell mekanisk spärr som hindrar vinschen att "Tappa Lasten", denna spärr sitter på samtliga av våra obromsade vinschar och är en fjädrandehake som går på en kuggkrans, vid normal användning hakar kuggen i varje tand på vinschen och motverkar att linan släpper fritt.
Man kan också frilägga denna manuella spärr om man behöver dra ut vajern eller remmen.

Läs mer om vinschsäkerhet nedan.
Bromsade Handvinschar
Bromsade handvinchar har en friktionsbroms inbyggd som gör att linan aldrig löper helt fritt ut vid belastning, detta är en säkerhetsdetalj som är bra om man använder vinschen för tyngre eller mer komplicerade arbeten.

En bromsad vinsch är också att föredra om användning sker av personer med mindre erfarenhet av vinschning då de är mer förlåtande.

Observera att all vinschning alltid skall göra av pesoner med rätt kunskap.
Elektriska Vinschar
En elektrisk vinsch är ett utmärkt redskap för att underlätta lastning och lossning på din släpvagn eller båtkärra. De elektriska vinscharna finns i olika prisklasser, styrkor och utförande.

Elvinscharna har antingen en stålvajer eller en syntetisk lina, en syntetisk lina har oftast lika hög dragstyrka som en stålvajer eller högre.
Nylonlinan har fördelen att den är bekvämare att hanterna med händerna och linan flyter i vatten vilket underlättar vid användning på båtkärra.

De elektriska vinscharna kommer kompletta med vajer eller lina, vinschkrok, linstyrning (Rullar eller linförare), samt erfoderligt kablage och styrning.

Observera att elvinschar drar mycket ström, de måste kopplas mot ett separat fritidsbatteri eller dylikt på ca 60Ah.

Elvinscharna i vårt sortiment är avsedda för dragande last, ej för lyft.

Vid val av elektrisk vinsch till båtkärra välj en vinsch med tillräcklig dragstyrka sett till vad båten väger med lite marginal, vinschens specificerade dragstyrka är maximal dragstyrka på innersta varvet lina/vajer på trumman.
Det är alltid att rekommendera en vinsch med högre dragstyrka än vad lasten väger, vid användning av brytblock och dubbel lina kan du dubbla vinschens dragstyrka vid behov. (Dubbel styrka = Halva hastigheten)

Beräkna Vinsch Kapacitet
VAL AV MANUELL VINSCH
För att beräkna den rullande lasten i förhållande till vinschens kapacitet (summan av lasten som skall dras i en lutning) multiplicera vinschens lyftkapacitet med faktorn i tabellens högra kolumn. Faktorn inkluderar en 10% rullningsfriktion.
OBS! 5% lutning motsvarar ca. 0,15 m (1/2 ft.) höjd på en sträcka av ca. 3 m (10 ft.).

BÅTENS VIKT I FÖRHÅLLANDE TILL VINSCHENS KAPACITET
Ett vanligt förhållande mellan båtens vikt och vinschens kapacitet är 2 till 1 (T.ex. en båt som väger 908 kg (2200 lb) används förslagsvis en 454 kg (1100 lb) vinsch. Vidare, är det många faktorer att ta hänsyn till vid val av vinsch som ligger utanför vinschtillverkarens kontroll. Exempelvis kan förhållandet ökastill 3 till 1 när en trailer med lätt-roterande rullar eller hjul av bra kvalitet. Detta gäller även när ramper används då båten mestadels ”flyter” på trailern. Förhållandet kan minskas till 1 till 1 då trailers och ramper med t.ex. trä som glidyta används. Kontakta alltid Din leverantör vid speciella applikationer för rätt val av vinsch.
Underhåll
Att underhålla sin vinsch är viktigt för att säkerställa att vinschen är i ett funktionsdugligt och säkert tillstånd.

Inspektera vinschen och tillhörande komponenter som vajer/band, krok och infästning inför varje vinschning och ersätt eller åtgärda skadade eller slitna komponenter.

Underhåll vinschvajern med multispray 5-56/WD-40 eller liknande föra tt förhinda korrision och skydda vinschen mot väder och vind när den står oanvänd så håller den länge.

Anväder du en elektrisk vinsch med ett separat fritidsbatteri tänk på att underhållsladda batteriet, C-TEK har en indikator som kan fästas på batteriet som indikerar laddstatus och underlättar inkoppling av C-TEK laddare.
Montering
Handvinschar har oftast en standard hålbild för att passa de flesta visnchstativ med 3st bulthål.

Elektriska vinschar har olika infästningsmått, i flertalet elektriska vinscharn ingår en vinschplatta som används för att fästa vinschrullarna/linstyrningen, denna monteras sedan i vinschstativet. Ofta måste hål borras i stativet för att matcha visnchens infästningsmått på båtkärror.
Säkerhet
GENERELLA INSTRUKTIONER FÖR HANDHAVANDE
Då en vinsch används genereras stora krafter. Detta kräver att man noga tar hänsyn till säkerheten och dimensionerar rätt när man väljer vinsch. Säkerheten skall vara den primära frågan och frågor såsom vilka vinschegenskaper som krävs för applikationen, vilken erfarenhet användaren har och i vilken miljö vinschen kommer att användas i måste beaktas.
Mer specifikt, en viktig första fråga skall vara: ”Behöver applikationen en vinsch med frihjul” (möjligheten att dra ut bandet/wiren fritt från trumman för att fästa den i lasten)? Detta är möjligt på alla vinschar med spärr. Om inte, skall en vinsch med friktionsbroms användas.
Generellt, kan man säga att vinschar med spärr ej rekommenderas vid lyftapplikationer. Dessa vinschar är endast lämpliga vid horisontella och lutande plan i dragande operationer. Detta beroende på frihjulskonstruktionen och faran för rusande last.

Användarens erfarenhet och kompetens är också viktig. Till exempel bör vinschar med friktionsbroms väljas för utrustning som är avsedd för uthyrning. En vinsch med friktionsbroms betraktas i allmänhet som säkrare än en med spärr. Utrustning som hyrs ut används oftast av personer med lite erfarenhet och de är i regel obekanta med dessa typer av produkter.
Skall vinschen användas i en hård miljö, t.ex. med saltvatten, när risken för yttre skador är stor eller då den används mycket litet måste hänsyn tagas till detta. Man bör då välja en vinsch av större storlek eller skydda vinschen i konstruktionen för yttre åverkan på ett betryggande sätt. Ibland är det svårt att beräkna vilken last en vinsch kommer att utsättas för. Alla D-L handvinschar är konstruerade så att de kan dra den beräknade lasten med en kraft på handtaget av ungefär 15-25 kg. Detta betyder att vinschen bör kunna vevas lätt med en hand. Om inte, är den förmodligen överlastad.

D-L vinscharna är inte konstruerade för att användas vid lyft och transport av människor, eller för att bära laster över områden där människor befinner sig.
D-L vinscharna tillverkas med stor precision och med hög kvalitet för det ändamål de är avsedda för.