Trailerhusets guide till släpvagnar

Lär dig mer om regler och vanliga frågor kring släpvagnar

Har du frågor eller funderingar kring släpvagnar? I denna guide går vi igenom vanliga frågor och funderingar kring släpvagnar. Har du frågor kan du alltid kontakta oss eller besöka oss i Mölndal så hjälper vi dig.

I denna guide får du svar på bland annat:

- Har jag rätt körkort?
- Hur tung släpvagn får min bil dra?
- Hur typar jag ner vikten på ett släp?
- Hur fort får jag köra?
- När måste en släpvagn ha dubbdäck?
- Hur kan jag få mer information om ett släp?
Har jag rätt körkort?
Kontrollera på ditt körkort vilken behörighet du har. Följande gäller för de olika körkortsbehörighet.

B-körkort
Du får köra alla släpvagnar med en totalvikt om högst 750kg. Om totalvikten är över 750kg gäller att släpvagnens och bilens sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500kg. Alltså är den sammanslagna totalviken under 3500kg får du köra med b-körkort.

B-körkort, utökad behörighet B
Är totalvikten för bil och släp över 3500kg så får du dra ekipaget endast om du har utökad behörighet B. Dock får bil och släps totalvikt inte överstiga 4250kg.

BE-körkort
Du får dra släpvagnar med en totalvikt upp till 3500kg, förutsatt att bilen är godkänd för det.
Max totalvikt för din bil
Hur tung släpvagn eller husvagn får din bil dra? Uppgifter om hur tungt släp din bil får dra (högsta släpvagnsvikt) finner du på bilens registreringsbevis. Du kan också använda Transportstyrelsens tjänst Sök Fordonsuppgifter för att kolla uppgifterna på din bil.

På Transportstyrelsens sida ser du efter att du knappat in ditt registreringsnummer den maximala totalvikten på släp som din bil får dra, se under avsnittet "Tekniska data" och "Släpets maximala totalvikt vid körkortsbehörighet B: XXXX".

Vet du registreringsnumret på den släpkärra du funderar på om du kan dra bakom din bil kan du också använda e-tjänsten Släpvagnskalkylatorn för att få reda på om du får dra kärran eller inte.
Typa ner vikt
För att få typa ner vikten på ditt släpfordon måste en fysisk förändring äga rum. Har du ett släp med ett VOV, TSV eller T nummer har du tur för då behöver du bara byta kulkoppling /kulhandske till rätt vikt. Du kan även byta däckdimension till rätt vikt.

Om du har ett EU nummer måste du göra samma förändring, dock behöver du ett bromsberäkningsintyg också.

Kontrollera alltid med Svensk Bilprovning vad som gäller för ditt släp.
Hur fort får jag köra?
Använd e-tjänsten Släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur fort du får köra med din släpvagn eller husvagn.
Max 80 km/tim med
Bromsad släp- eller husvagn
Obromsad släp- eller husvagn (totalvikt max 750kg) om
1. Totalvikt inte överstiger bilens halva tjänstevikt eller
2. Släp- eller husvagn är olastad och tjänstevikten inte överstiger bilens halva tjänstevikt.

Max 40 km/tim med
Obromsad släp- eller husvagn (totalvikt max 750kg) om
1. Totalvikten överstiger bilens halva tjänstevikt eller
2. Släp- eller husvagn är olastad och tjänstevikten överstiger bilens halva tjänstevikt.
När måste en släpvagn ha vinterdäck?
Vinterdäck krävs under perioden 1 december - 31 mars om det är vinterväglag. Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.
När måste en släpvagn ha dubbdäck?
Om dragbilen har dubbade däck måste även släpvagnen ha dubbade däck när det är vinterväglag.

Kravet gäller släpvagnar som dras av personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt även släpvagnar (med totalvikt av högst 3,5 ton) som dras av tunga fordon. En bil med odubbade vinterdäck får dra en släpvagn som har antingen dubbade eller odubbade däck.
Hur kan jag få mer information om ett släp?
För att få mer information om ett släp använd Transportstyrelsens tjänst Sök Fordonsuppgifter.
Checklista för släpvagn
- Är backspeglarna rätt inställda?
- Räcker bilens ordinarie backspeglar?
- Är elkontakten ansluten?
- Fungerar alla lyktor och blinkrar?
- Är lasten säkrad?
- Är den placerad så att kultrycket är rätt?
- Är den demonterbara kulan rätt fastsatt i bilen?
- Är katastrofbromsvajern rätt fastsatt i bilen?
- Är släpvagnens parkeringsbroms lossad?
- Har du kopplat rätt?