Trailerhusets guide till mjuka lyftredskap

Lär dig skillnaden mellan rundsling, bandsling och bandstropp

Mjuka lyftredskap används när du behöver lyfta gods som är ömtåligt eller på annat sätt olämpligt att lyfta med kättingredskap. Mjuka lyftredskap likt rundsling och bandstroppar har också fördelen av att vara ett kostnadseffektivt alternativ som är lätt att använda, förvara och transportera.
Lär dig mer om skillnader mellan de olika lyftredskapen och bra asker att tänka på i vår guide nedan.

I denna guide lär du dig mer om bland annat:

- Rundsling
- Bandsling
- Bandstropp
- Färgkodning
- Vad ska Rundsling & Bandsling vara märkta med?
- När ska ett rundsling kasseras?
- Hur mycket ska maximal last reduceras vid snarning med mjuka redskap?
- Vilken är den största vinkeln mellan lyftparterna som bör användas?
- Viktigt att tänka på!
guide till mjuka lyftredskap

Rundsling

En rundsling är som namet antyder en rund slinga med en kärna av polyesterfiber som lastbärare samt ett skyddande hölje av vävd polyesterduk. Rundslingen är ändlös och används ofta tillsammans med lyftkrokar eller schacklar för att angöra i lyftutrustningen.

En rundsling måste ha en märkning enligt EN 1492-2 för att vara godkänd för lyftarbeten. Läs mer om märkningar på mjuka lyftredskap nedan.

Måtten på en rundsling anges ofta likt 1m/2m där 1m avser den effektiva längden och 2 meter avser omkretsen på hela slingan.

Likt alla mjuka lyftredskap är rundslingen färgkodad för att du enkelt ska kunna se vilken arbetslast den är godkänd för och det finns rundslingor i ett flertal dimensioner och lastkapaciteter för att passa de flesta behov.
Rundsling

Bandsling

En bandsling är likt rundslingen en ändlös slinga men bandslingen är helt platt och används när du behöver en bred och jämn anläggningsyta mot lyftgodset.
För att en bandsling skall anses godkänd för arbeten skall den vara märkt med EN 1492-1.

Bandslingen kan kopplas direkt i lyftanordningen eller angöras med lämplig shackel eller lyftkrok vid behov.
En bandslings mått anges på samma sätt som en rundslings där 1m/2m betyder att den effektiva längden är 1 meter och den totala omkretsen är 2 meter.
Bandslingor är färgkodade för att du enkelt och säkert skall kunna välja rätt band för ditt lyft.

Bandstropp

En bandstropp är uppbyggd av ett vävt band av polyester på samma sätt som en bandsling men skillnaden är att en bandstropp har öglor i varje ände för att angöras mot lyftredskap. Öglorna är ofta förstärkta vilket ger längre livslängd vid upprepade anslutningar mot lyftredskap, schacklar eller liknande.
En bandstropp har en jämn och platt anläggningsyta mot lyftgodset vilket lämpar sig väl när man behöver lyfta gods av ömtåligare karaktär, flera bandstroppar är lämpliga att använda när du lyfter en båt till exempel då du inte rikserar att repa det nypolerade skrovet.

Bandstroppen ska likt en bandsling vara märkt enligt EN 1492-1 för att vara godkänd för lyftarbeten.

Eftersom en bandstropp inte är en ändlös slinga anges endast den effektiva längden ögla till ögla.

Bandstroppar är likt bandsling och rundsling har färgkodad lastkapacitet.

Färgkodning

Färgkodning Rundsling bandsling Rundstropp
Mjuka lyftredskap likt rundsling, bandsling och bandstroppar är färgkodade för att du enkelt ska kunna avgöra dessa maximala arbetsbelastning, s.k WLL eller Working Load Limit. Förutom färgen på slingan så skall även den maximala arbetslasten framkomma på slingans märkning, mer om märkningar nedan.

Notera att arbetslasten som anges på slingorna, och de flesta andra lyftredskap generellt, avser ett rakt, vertikalt lyft.

Om lyft görs i vinkel eller genom att till exempel snara slingan reduceras kapaciteten medans om du gör ett u av slingan kan kapaciteten öka vilket du behöver ta hänsyn till.

Vad ska Rundsling & Bandsling vara märkta med?

Vad ska Rundsling & Bandsling vara märkta med?
Alla lyftredskap som används i arbete måste sedan 1995 vara CE Märkta samt märkta med en etikett eller bricka som anger bland annat kapacitet och längd. CE märket försäkrar att redskapet uppfyller maskindirektiv utfärdade av EU.

Om en slinga inte har denna märkning eller om etiketten saknas kan du vid en eventuell kontroll från arbetsmiljöverket på din arbetsplats kan redskapet förbjudas att användas och det kan också innebära böter.

Mjuka lyftredskap är märkta med en etikett där följande skall stå:
- Kapacitet (WLL, Working Load Limit)
- Längd

Vidare finns ofta fler uppgifter att tillgå på etiketten som kan vara bra för användaren att veta.

På etiketten ovan kan vi se:
- Leverantörens Namn, artikelnummer och produktnamn
- Working Load Limits (Kapacitet) vid olika lyft eller surrningstekniker. Från h.ö till v.ä: Rakt Lyft, Snarat Lyft, U-Lyft & U-Lyft vid 45 graders vinkel.
- Working Load Limits (WLL) i kg
- Säkerhetsfaktor/Safety Factor vilket är förhållandet mellan brottkraft och maximal last för redskapet, alltså hur mycket starkare slingan är jämfört med vad den är avsedd för att lyfta (Observera att WLL aldrig skall överskridas även om redskapet har en hög säkerhetsfaktor)
- Längd
- Tillverkningsår
- Serienummer
- EN och CE Märkning


När ska ett rundsling kasseras?

När ska ett rundsling kasseras?
Gemensamt för mjuka lyftredskap likt rundslingor och bandslingor är att de är mycket bekväma att hantera och skonsamma mot lyftgodset, men detta medför också att de är ömtåligare än kättingkomponenter och kräver regelbunden inspektion för skador för att vara godkända och säkra att använda.
Medans våra slingor ät tillverkade i kraftiga polyerstermaterial så behöver dem regelbundet inspekteras för skador och slitage.

För att säkerställa maximal livslängd på dina mjuka lyftredskap bör alltid kantskydd användas på lyftgods med skarpa kanter och de lyftredskap eller skarvningskomponenter du använder bör ha rundade kanter samt vara tillräckligt stora för att inte komprimera slingan, en tumregel är att den inre radien på t.ex en lyftkrok eller schakel bör vara minst lika stor som bandets bredd.

En rundsling skall kasseras om det uppstått skador på den inre slingan, känn efter runt slingan efter ojämnheter, eller om skyddshöljet har fått skador.

På en bandsling eller bandstropp kontrolleras sömmarna runt hela slingan efter rivskador eller liknande, vidare skall förstärkningar kontrolelras så de inte är utnötta.

För alla typer av mjuka lyftredskap gäller att etiketten måste vara hel och läsbar för att redkspaet skal lanses godkänt, på en kätting kan man ofta byta den motsvarande brickan efter att redkspaet är besiktigat men på mjuka lyftredskap måste redskapet kasseras om etiketten saknas.

Hur mycket ska maximal last reduceras vid snarning med mjuka redskap?

Hur mycket ska maximal last reduceras vid snarning med mjuka redskap?
Medans mjuka lyftredskap har fördelen av att kunna användas på olika sätt för att säkra lyftgodset på bästa sätt finns det viktiga aspekter att ha i beräkning när du ska beräkna lyftkapacitet kontra godsets vikt vid olika typer av surrningar.

På lyftredskapets etikett kunde vi se olika surrningstyper, under varje bild kan vi se ett tal, detta tal avser vad vi skall multiplicera redskapets kapacitet (WLL) med för att räkna ut det faktiska lyftkapaciteten vid olika surrningar.

Från Vänster till Höger kan vi se:
- Rakt lyft med slinga, Lyftkapacitet x1, dvs samma kapacitet som redskapet är märkt med.
- Snarat lyft, x0,8, dvs redskapets kapacitet multipliceras med 0,8 om godset lyfts i snara, en slinga med 1 tons kapacitet får alltså en reduktion med 200kg vid snarning, dvs 800kg arbetslast.
- U-Lyft , x2, med ett U där slingan går vertikalt upp dubblas lastkapaciteten på lyftredskapet.
- U-Lyft vid 45 graders vinkel, x1,4, när ett u-lyft används och slingans ändar går i maximalt 45 grader mot lyftkrok eller liknanden ökar kapaciteten, notera hur stor skillnad det är mellan en rak U slinga och en med tämligen flack vinkel och hur det påverkar kapaciteten. Läs mer om lyftvinklar nedan.

Vilken är den största vinkeln mellan lyftparterna som bör användas?

Vilken är den största vinkeln mellan lyftparterna som bör användas?
Som vi gått igenom är alla lyftredskap ämnade för lyft klassificerade för en arbetslast (WLL) vid helt vertikala lyft, något man måste ha med sig är att så snart vinkeln ändras något förändras kapaciteten och vad som kan tyckas vara tämligen små ändringar kan göra stor skillnad i vad din rundsling eller bandsling klarar av.

Tumregeln är att den största lyftvinkeln vid användning av två band förankrade i ett lyftdon aldrig får överstiga 120 grader, dvs varje parts arbetsvinkel får inte överstiga 60 grader. För flack vinkel medför en kraftig reducering av lyftredskapets kapacitet.

Däremot ger en arbetsvinkel på 45 grader en ökning i kapacitet.

Viktigt att tänka på!

Vid användning av mjuka lyftredskap likt rundslingor och bandslingor finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till:

- Slingor är känsligare för nätning och skav än motsvarande kätting komponenter, använd kantskydd på gods med vassa kanter och lyftkomponenter med rundade kanter och tillröcklig storlek för att inte pressa ihop slingan.
- Alla lyft skall utföras vertikalt och när du säkrar lasten se till att bandslingorna är fördelade så lasten blir jämnt födelad.
- Mjuka slingor och stroppar är kännsliga för värme och kemikalier, använd aldrig på lyftgods som överstiger 100 grader och håll stropparna undan alkaliska kemikalier.
- Gör aldrig en knut på din slinga eller stropp för att angöra eller skarva till en lyftanordning, knuten kan efter lyft vara omöjlig att ta isär, använd istället lämplig schackel eller annan skarvutrustning, gör du en knut på slingan uppstår också värmeutveckling genom friktion vilket kan skapa betydande försvagning av bandstroppen.
- Överskrid alrdig maxlast
- Viktigt att tänka på vid alla typer av arbeten med lyftredskap är att förstå lyftredskapets tänkta användningsområde och begränsningar, samtliga inblandande bör ha adekvat utbildning i arbetet som skall utföras och förstå risker som kan vara inblandade. Lyftredskapen och lasten bör inspekteras för skador innan arbetet påbörjas och lyftet bör planneras med lastens vikt och förhållanden på platsen i åtanke.